1 - Övgü

 
1:1 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla.

 
1:2 Övgü, Kainatın Rabbi ALLAH’adır.

 
1:3 Rahman’dır, Rahim olandır.

 
1:4 Din gününün Kralıdır.

 
1:5 Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz.

 
1:6 Bizi doğru yola ilet,

 
1:7 Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.